Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

ALAPIS - Ο δικηγόρος Χρήστος Μανέας τέως Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας για 18 μέρες..

Τη νεα σύνθεση του Δ.Σ. ανακοίνωσε η Alapis. Συγκεριμένα:
α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση της από 29.03.2012 που έλαβε χώρα στις 17.00 μ.μ. προς αντικατάσταση των μελών του ΔΣ Νικόλαου Καραντάνη, που απεβίωσε και του κ. Νικόλαου Μουρκογιάννη που υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του ΔΣ, εξέλεξε δύο νέα μέλη, τους κ.κ. Χρήστο Μανέα του Ανδρέα και Γεράσιμο Παρτίδα του Ζησίμου και στη συνέχεια ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:
1. Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης του Ιωάννου, Πρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος.
2. Κωνσταντίνος Αλατζάς του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
3. Γεράσιμος Παρτίδας του Ζησίμου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
4. Χρήστος Μανέας του Ανδρέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Ευρυδίκη  Γεωργακάκη του Κίμωνα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10.05.2012, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. Το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κος Γεράσιμος Παρτίδας, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία υπογράφων υπό την εταιρική επωνυμία.