Κυριακή, 6 Ιουλίου 2014

Το σπίτι με τις Καρυάτιδες. Ασωμάτων 45

Αθήνα, οδό Ασωμάτων 45. Στέκει επιβλητικό ένα καλοσυντηρημένο λαϊκό νεοκλασικό σπίτι, όπου δύο Καρυάτιδες στηρίζουν την οροφή.