Στη ραψωδία της «Οδύσσειας», όπου περιγράφεται η περιπέτεια του Οδυσσέα και η μεταμόρφωση των συντρόφων του σε χοίρους στο νησί της Κίρκης.
Το όνομα Κίρκη δεν είναι κάποιο τυχαίο.
Επίσης το όνομα του γιου της Κίρκης και του Οδυσσέα είναι Τηλέγονος [τήλε (= από μακρυά) και γόνος].