Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΕΛΕΓΧΟΥ -- ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΗΜΟΥΝ ΕΚ ΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΗΜΟΥΝ ΕΚ ΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ. ΘΕΜΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΕΛΕΓΧΟΥ