Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

ΚΑΛΉ ΌΡΕΞΗ ΕΛΛΗΝΕΣ


Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΘΈΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΉ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ