Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

Αρχαία ελληνικά ξίφη με τους αντίστοιχους διακοσμημένους ''κολεούς -θηκάρια'
Αρχαία ελληνικά ξίφη με τους αντίστοιχους διακοσμημένους ''κολεούς -θηκάρια'' - κατηγορίες
1. Σπαρτιατική Ξυήλη, 2. Μυκηναϊκό εγχειρίδιο, 3. Φάσγανον ή Μάχαιρα, 4. Μυκηναϊκό ''Άορ'', 5 Οπλιτικό φυλλόσχημο ξιφίδιο , 6. Οπλιτικό ξίφος, 7. Μυκηναϊκό ξίφος 8. στην φωτό η θρυλική ''Κοπίς''

ΠΗΓΗ http://www.renderosity.com/mod/bcs/7-ancient-greek-swords/14847

Παλίντονος λιθοβόλος καταπέλτης στο εσωτερικό μιας '' Ελεπόλεως'' - κατά την εποχή του Δημήτριου ΠολιορκητήO Παλίντονος καταπέλτης ήταν πολεμική καταπελτική μηχανή των αρχαίων Ελλήνων.Οι καταπελτικές μηχανές αποτελούσαν πολεμικό εξάρτημα του στρατού από τον 4ο αι. π.Χ.. Για πρώτη φορά μνημονεύεται οτι ο Διονύσιος ο Πρεσβύτερος χρησιμοποίησε καταπέλτες.
Η ακριβής περιγραφή του παλίντονου καταπέλτη δεν έχει διασωθεί. Λίγες αναφορές έχουμε που παριστάνουν κυρίως την μπροστινή όψη, έτσι όπως την έβλεπε ο εχθρός. Από ανακατασκευαστικές εργασίες έχουμε κάποιες τεχνικές περιγραφές, που θέλουν το παλίντονο να είναι ως εξής.