Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ για ΡΥΠΑΡΑ ΕΘΝΗ . Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ. ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ .


vrykolakas-stin-poli

Κατά τό έτος έκείνο θ’ όνοίξη ό Κύριος τίς πύλες τών Ίνδιών πού έκλεισε ό βασιλιάς τών Μακεδόνων Άλέξανδρος.
Θά βγοϋν τότε απ’ έκεί οί έβδομηκοντα δύο βασιλείς μέ τόν λαό τους, τά λεγόμενα βδελυρά έθνη, πού είναι πιό σιχαμερά όπό κάθε άηδία καί δυσωδία.
Αύτά θά διασκορπισθοϋν σ’ ολο τόν κόσμο. Θά τρώνε ζωντανούς τούς άνθρώπους καί θά πίνουν τό αίμα τους. Θά καταβροχθίζουν έπίσης μέ μεγάλπ ηδoνή μύγες, βατράχους, σκυλιά καί κάθε άκαθαρσία. Άλλοίμονο στίς περιοχές, απ’ οπου θά περάσουν! Αν είναι δυνατόν, Κύριε, άς μην ύπάρχουν τότε Χριστιανοί! Γνωρίζω δμως οτι θα ύπάρχουν.

ΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΟΠΑΙΑ ΑΤΡΑΠΟ 21/11/2014 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.

ΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΟΠΑΙΑ ΑΤΡΑΠΟ 21/11/2014
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.
Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΣΤΗ 1 ΩΡΑ ( 1.01.00)