Αν έχετε πιάσει τον εαυτό σας να ξύνεται πιο έντονα τώρα τελευταία στην περιοχή του τριχωτού της κεφαλής, τότε θα ήταν σώφρον να ξέρετε τις αιτίες που σας συμβαίνει αυτό, προκειμένου να ακολουθήσετε την ενδεδειγμένη μέθοδο θεραπείας, για να ανακουφιστείτε.