Δευτέρα, 9 Απριλίου 2018

Διάσηµοι επισκέπτες του Άδη

Οι επισκέπτες του Άδη, όσοι δηλαδή τόλ­µησαν να περάσουν στο βασίλειο των νεκρών και να έχουν τη σπάνια και µο­ναδική τύχη να επανέλθουν στον αντί­στοιχο του πάνω κόσµου, είναι αρκετοί και γι’ αυ­τούς υπάρχουν οι σχετικές µαρτυρίες από τα πα­λαιότερα ανατολικά κείµενα διαφόρων παραδόσε­ων, µε πιο γνωστό το έπος του Γκιλγκαµές. Ωστόσο, αυτοί οι όντως πρωτότυποι ταξιδιώτες βρίσκουν την κορύφωσή τους στην οµηρική «Οδύσσεια», µνηµονεύονται στους «Βατράχους» του Αριστοφά­νη, επανεµφανίζονται ως αντιγραφή στον Βιργίλιο και απαντώνται κατόπιν στη χριστιανική παράδοση και µέσα από τα βυζαντινά κείµενα.

Να γιατί πιστεύουν ότι η Γη είναι επίπεδη

Σε δημοσκόπηση του YouGov διαπιστώθηκε πως το 2% των Αμερικανών πιστεύει ότι η Γη είναι επίπεδη. Με μια απλή αναζήτηση «Flat Earth» στο YouTube θα διαπιστώσει ότι είναι αρκετοί εκείνοι που το πιστεύουν και δίνουν και τις απαραίτητες «αποδείξεις».
Η δημοσκόπηση όμως έριξε φως και στο γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί που πιστεύουν ότι η Γη είναι επίπεδη.