Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

Μανιάτης ο Μέγας Ναπολέων Βοναπάρτης (Καλόμερος);

Γράφει ο Ιερέας Νικόλαος Στεφανόπουλος, τον Αύγουστο του 1738
«Και εμπήκαν 430 Στεφανόπουλοι, οι πλέον διαλεχτοί και άξιοι συν τοις συμβίαις και τα τέκνα αυτών και πήραν μαζί τους και μερικές φαμελιές, 300 άτομα από άλλα χωρία, το όλον εφτακόσιες τριάντα ψυχές (730)»
Σήμερα στο Καργκέζε υπάρχουν ελληνικές οδοί και ξενοδοχεία με ελληνικά ονόματα.
Rue de Grece = Οδός Ελλάς
Rue de Magne = Οδός Μάνης
Rue de Vitylo = Οδός Βοίτυλο

Η δε εκκλησία κάθε Κυριακή ψάλλει τη λειτουργία στην ελληνική γλώσσα.
Τι λέει η παράδοση και τα επίσημα απομνημονεύματα για την ελληνική καταγωγή του Μεγάλου Ναπολέοντα;