Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Alpha Bank κατά τρόικας: Αφήστε μας επιτέλους να αναπνεύσουμε


Alpha Bank κατά τρόικας: Αφήστε μας επιτέλους να αναπνεύσουμε

Ασυνήθιστα σκληρή κριτική από την Alpha Bank στην τρόικα, καθώς την κατηγορεί ευθέως πως με τις καθυστερήσεις στις δόσεις ουσιαστικά εμποδίζει την ανάκαμψη της οικονομίας.
«Δύο από τις πιο εντυπωσιακές εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία το 2013 ήταν η απόλυτα επιτυχημένη αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος της χώρας και η πολύ καλύτερη από ό,τι είχε προγραμματιστεί εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Κυβέρνησης το 2013, με την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος στη Γενική Κυβέρνηση (ΓΚ) ύψους άνω των 1,5 δισ. ευρώ (0,8% του ΑΕΠ), ήδη από το 2013.
Με βάση τις ανωτέρω εξελίξεις και το επιπλέον γεγονός ότι η πτώση του ΑΕΠ είναι χαμηλότερη το 2013 και, πιθανότατα, η ανάκαμψη θα είναι ισχυρότερη το 2014, από ό,τι προβλέπει η Τρόικα, δημιουργούνται ουσιαστικά ερωτήματα για το τι ακριβώς επιδιώκεται με τις νέες καθυστερήσεις όσον αφορά την καταβολή των συμφωνημένων δόσεων για την χρηματοδότηση του ελληνικού προγράμματος προσαρμογής.