Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
 Αυτά είναι τα σύνορα μας... όποιος δεν τα ξέρει μπορεί να πάει σε άλλη χώρα .