Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

ΤΟ ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΦΛΟΓΟΒΟΛΟ


Ο Σπαρτιάτης στρατηγός Βρασίδας κατά των Αθηναίων στην πολιορκία του φρουρίου Ληκύθου στην Χαλκιδική το 423 π.Χ., κάνει χρήση βοιωτικού φλογοβόλου με ιδιαίτερη επιτυχία - Αναπαράσταση

Υπήρξε το πρώτο λειτουργικό φλογοβόλο της ιστο­ρίας ! Το μηχάνημα ήταν απλό στη σύλληψη. Αποτελείτο από τρία κύρια μέρη, τον σωλήνα εκτόξευσης, το δοχείο εντός του οποίου υπήρχε το εμπρηστικό υλικό και τον μηχανισμό εκτό­ξευσης. Το δοχείο βρισκόταν πάνω από ισχυρή φωτιά, ώστε το εμπρηστικό υλικό -πίσσα και θειάφι- να δια­τηρείται σε υγρή κατάσταση. Από το αριστερό άκρο του δοχείου ξεκινούσε ο σωλήνας εκτόξευσης. Στο άλλο άκρο υπήρχε ένα μεγάλο φυσερό.
Όταν το φυσερό λει­τουργούσε το εμπρηστικό υλικό από τον σωλήνα διοχε­τευόταν στον σωλήνα και μέσω αυτού στις εχθρικές οχυρώσεις. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό το βεληνε­κές του συγκεκριμένου όπλου ήταν πολύ μικρό και ο σωλήνας έπρεπε να βρίσκεται σε επαφή σχεδόν με τον στόχο.

ΠΗΓΗ Ancient Greek Civilization - Αρχαία Ελλάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: