Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Από την εποχή του Ηροδότου είναι γνωστό πως η Ζάκυνθος έχει πετρέλαιο