Κυριακή 24 Αυγούστου 2014

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ.ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ

Κυρίες και Κύριοι η τοιχογραφία της Ιεράς μονής της Περιβλέπτου στην Μάνη που έδειχνε την ανάληψη του Μεγάλου Αλεξάνδρου.Ο Μέγας Αλέξανδρος με δυο Σφιγγες η Λιοντάρια η Γρύπες. Που το ήξεραν πως θα είναι έτσι το ταφικό μνημείο ; 
Γιατί σε ΜΟΝΗ υπάρχει ΑΝΑΛΗΨΗ του Μεγάλου Αλέξανδρου; 
Γιατί  μεταφέρθηκε σε ένα μουσείο της κακιάς ώρας ;

Η Μονή Παναγίας Περιβλέπτου είναι μονή της ύστερης βυζαντινής περιόδου στο Μυστρά της Ελλάδας. Πιθανολογείται ότι χτίστηκε κατά τα μισά του 14ου αιώνα από τον πρώτο Δεσπότη του Μοριά, Μανουήλ Καντακουζηνό και έλαβε την ονομασία ενός από τα πλέον γνωστά μοναστήρια της Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης. Οι τοιχογραφίες στον κυρίως ναό, οι οποίες χρονολογούνται στην περίοδο μεταξύ 1348 και 1380, είναι από τις ελάχιστες επιβιώσασες του ύστερου βυζαντινού κύκλου, ενώ είναι πολύ μεγάλης σημασίας για την καλύτερη κατανόηση της Βυζαντινής τέχνης.

5 σχόλια:

Κωστής είπε...

Ποια είναι η "βυζαντινή τέχνη"; Γιατί η "Βυζαντινή" περίοδος είναι περισσότερο γνωστή ως μεσαίωνας!

Λίλα είπε...

Ο όρος Μεσαίωνας ισχυει για τη δυτική ευρώπη όταν αναφερόμαστε στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Εμεις εδώ είχαμε τη βυζαντινή αυτοκρατορία όπου η τεχνη σχεδον ταυτίζεται με οτι εχει να κάνει με την αγιογραφία και ευρύτερα με την εκκλησία. Οταν το 1453 αλώθηκε η Κωνσταντινούπολη από τους τουρκους οι μορφωμένοι έλληνες του βυζαντίου στράφηκαν προς τη Δύση γεγονός που οδήγησε σε αυτό που λέμε Αναγέννηση

Thanos είπε...

....σιγά -σιγά θα μας πείσουν πως την Αναγέννηση και τον Διαφωτισμό τον ενεπνεύσθησαν Ρωμιοί από το Βυζάντιο!!!!Έλεος......

Κωστής είπε...

Ο όρος Μεσαίωνας αφορούσε όλη την περίοδο που κυβερνούσε τον κόσμο ο χριστιανισμός και ο όρος Αναγέννηση την περίοδο που ο κόσμος αποτίναξε τον ζυγό αυτόν επιτρέποντας την επαναδιδαχή των Ελληνικών επιστημών που είχε απαγορευθεί επί ποινής θανάτου από την παράνοια της θρησκείας αυτής που μεταξύ μυριάδων άλλων όριζε επι λέξη:
«Ας παύση η πραγματεία των μαθηματικών. Διότι εάν τις δημοσία ή κατ' ιδίαν, καθ' ημέραν ή νύκτωρ συλληφθή αναστρεφόμενος εν τη απαγορευμένη πλάνη, αμφότεροι ας πληγούν δια κεφαλικής ποινής. Διότι δεν είναι διάφορον αμάρτημα το διδάσκεσθαι κεκωλυμένα ή το διδάσκειν». Κώδιξ Θεοδοσιανός (Ουαλεντιανού και Ουάλεντος), ΙΧ, 16, 8. Ο ίδιος προς τον Μόδιστο Ύπαρχο.

«Οι μαθηματικοί, εάν μή ώσιν έτοιμοι, καυθέντων των κωδίκων της ιδίας πλάνης υπό τα όμματα των Επισκόπων, να δώσουν πίστιν εις την λατρείαν της καθολικής πίστεως, ότι δεν θα επανέλθουν εις την παλαιάν πλάνην, ου μόνον από της πόλεως Ρώμης, αλλά και εκ πασών των πόλεων αποφασίζομεν να εκδιωχθούν. Εάν δε δεν κάμνουν τούτο και παρά την σωτηρίαν απόφασιν της ημετέρας επιεικείας, συλληφθούν εν ταις πόλεσιν• είτε παρεισάγουν τα μυστικά της πλάνης, θα τύχωσι της ποινής της εξορίας». Αυτοκράτορες Ονώριος και Θεοδόσιος προς τον Καικιλιανό Ύπαρχο.

«Η μαθηματική τέχνη αξιόποινος ούσα απαγορεύεται». Ιουστινιάνειος Κώδιξ, ΙΧ, 18, 2.

Άκου "η αναγέννηση προέκυψε από το ...βυζάντιο...!!!"

Κωστής είπε...

Επίσης, δεν υπήρξε κανένα "βυζάντιο". Ο όρος "Βυζαντινή αυτοκρατορία" εφευρέθηκε το 1557 από το Γερμανό ιστορικό Ιερώνυμο Βολφ. Ο τίτλος της αυτοκρατορίας ήταν "IMPERIUM ROMANIAE".
Άλλωστε, όλοι οι αυτοκράτορες, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, αυτοπροσδιοριζόταν και υπέγραφαν μόνο ως "αυτοκράτορες των Ρωμαίων" και ουδέποτε ως "αυτοκράτορες του βυζαντίου ή ...βυζαντινών"