Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Ποια φίδια στην Ελλάδα είναι δηλητηριώδη και ποια εντελώς ακίνδυνα; (φωτό)

Ακίνδυνα για τον άνθρωπο είναι τα 5 φίδια με σχετικά ισχυρό δηλητήριο που ανήκουν στην οικογένεια των Εχιδνιδών (Οχιές) και είναι σωληνόγλυφα, ενώ τα υπόλοιπα 2 στην οικογένεια των Κολουβρίδων και είναι οπισθόγλυφα με ασθενές δηλητήριο,. Τα φίδια της οικογένειας των Εχιδνιδών δεν απαντούν ποτέ όλα μαζί στο ίδιο μέρος, αλλά έχουν διαφορετική εξάπλωση ανά την ελληνική επικράτεια και είναι τα εξής:
Οχιά, Οθωμανική Οχιά, Οχιά της Μήλου, Αστρίτης, Νανόχεντρα
Ενώ οι δηλητηριώδεις Κολουβρίδες είναι οι παρακάτω:
Σαπίτης , Αγιόφιδο

Από τα υπόλοιπα ερπετά κανένα άλλο δεν φέρει δηλητήριο, είτε πρόκειται για φίδι, σαύρα,χελώνα ή αμφίσβαινα και είναι όλα τους απολύτως ακίνδυνα για τον άνθρωπο.
Η επικινδυνότητα των φιδιών της χώρας μας αναφέρεται και μόνο στην περίπτωση που καταφέρουν δάγκωμα στον άνθρωπο, κάτι που αναλύεται στην παρακάτω παράγραφο.
Τα φίδια που απαντιούνται στην Ελλάδα, ταξινομημένα ανά οικογένεια και με αλφαβητική σειρά ανά λαϊκή ονομασία, είναι:
Κολουμπρίδες:
Αγιόφιδο, Γατόφιδο,
Aσινόφιδο, Στεφανοφόρος, Αστραπόφιδο, Εφιός. Dolichophis caspius, Γιατρόφιδο, Λαφιάτης Ασκληπιού, Zamenis longissimus, Δενδρογαλιά, Hierophis gemonensis, Κυβόφιδο, Λιμνόφιδο,
Natrix tessellata, Λαφιάτης, Elaphe quatuorlineata , Μαύρο φίδι της Γυάρου, Hierophis gyarosensis , Νανόφιδο, Θαμνόφιδο, Eirenis modestus, Νερόφιδο, Natrix natrix, Σαΐτα, Platyceps najadum, Σαπίτης, Malpolon monspessulanus, Σπιτόφιδο, Zamenis situla, Ζαμενής ο μαύρος, Dolichophis jugularis , Ζαμενής της Ρόδου, Hemorrhois nummifer
Boidae (Βόες): Ερημόφιδο, Eryx jaculus
Typhlopidae: Τυφλίνος, Typhlops vermicularis


Οχιές: Αστρίτης, Βουνόχεντρα, Οθωμανική οχιά, Montivipera xanthina, Λασπόχεντρα, οχιά της Μήλο, Νανόχεντρα, Vipera ursinii, Οχιά, Όχεντρα, Κερασφόρος οχιά
Κερασφόρος Οχιά
Από τα παραπάνω είδη επικίνδυνο δηλητήριο φέρουν μόνο τα 5 είδη οχιάς από την οικογένεια
Viperidae που σε περίπτωση έκχυσης αυτού μπορεί να επέλθει ο θάνατος στον άνθρωπο εάν δεν διακομιστεί εντός μερικών ωρών σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Τα άλλα 2 δηλητηριώδη φίδια της χώρας μας είναι το Αγιόφιδο ή Γατόφιδο και ο Σαπίτης τα οποία όμως είναι οπισθόγλυφα, που σημαίνει ότι πολύ δύσκολα μπορούν να καταφέρουν δάγκωμα με έκχυση στον άνθρωπο, αλλά και το δηλητήριό τους είναι ασθενές και δεν μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή κάποια σοβαρή ασθένεια. Όλα τα υπόλοιπα φίδια είναι παντελώς άκακα και δεν μπορούν να προκαλέσουν καμία απολύτως βλάβη στον άνθρωπο με κανέναν τρόπο.
ΠΗΓΗ WWW.PRONEWS.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια: