Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ : Τάγμα της Τιμής


Το Τάγμα της Τιμής είναι διάσημο της Ελλάδας. Θεωρείται ότι είναι δεύτερο σε βαθμό μετά το διάσημο του Τάγματος του Σωτήρος. Καθιερώθηκε το 1975, δια του Π.Δ. 849/1975, (ΦΕΚ 273Α΄/4-12-1975), όπου και αντικατέστησε το διάσημο του Τάγματος του Γεωργίου Α'. Στους απονεμηθέντες με το διάσημο αυτό παρέχεται ο αντίστοιχος τίτλος κατά βαθμό. Ο μεγαλόσταυρος του Τάγματος απονέμεται συνήθως σε διατελέσαντες Πρωθυπουργούς, Προέδρους της Βουλής, Αντιπροέδρους της Κυβέρνησης και Ορθόδοξους Πατριάρχες, πλην του Οικουμενικού Πατριάρχου και του Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, στους οποίους απονέμεται ο μεγαλόσταυρος του Σωτήρος.

Απονομή

Απονέμεται από την AE τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο οποίος είναι ο Αρχηγέτης του Τάγματος, ως ηθική αμοιβή σε Έλληνες πολίτες που διακρίνονται στο έργο για την πατρίδα, στα ανώτερα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, σε διαπρεπείς προσωπικότητες των τεχνών και των γραμμάτων καθώς επίσης και σε διακεκριμένους επιστήμονες ή σε πολίτες που εξέχουν στον τομέα του εμπορίου, της ναυτιλίας και της βιομηχανίας. Παρέχεται επίσης εξίσου ως ηθική αμοιβή σε αλλοδαπούς πολίτες που, λόγω της διακεκριμένης θέσης τους και της προσωπικής αξίας τους, έχουν συμβάλει στην διεθνή προώθηση του γοήτρου της Ελλάδας.

Περιγραφή

Το διάσημο του Τάγματος της Τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παραπάνω Διατάγματος συνίσταται σε ισόκερο πεπλατυσμένο σταυρό (του οποίου τα άκρα βαίνουν πλατύτερα) από σκούρο μπλε σμάλτο, που περιβάλλεται από χρυσό περιθώριο.
Ο Σταυρός αυτός φέρει στο κέντρο του επί μπλε σμάλτου την πυρόχρου κεφαλή της θεάς Αθηνάς περιζωσμένη από λευκό σμάλτο επί του οποίου φέρεται η επιγραφή «Ο ΑΓΑΘΟΣ ΜΟΝΟΣ ΤΙΜΗΤΕΟΣ» («μόνο ο δίκαιος πρέπει να τιμάται»). Η οπίσθια πλευρά του έχει το εθνόσημο της Ελλάδας που συνοδεύεται από την χρονολογία 1975, το έτος ιδρύσεως του τάγματος.
Ο Αστέρας του Τάγματος της Τιμής είναι αργυρό διάδημα με ομόκεντρες ακτίνες οι άκρες των οποίων σχηματίζουν οκτώ ακίδες, οκτάκτινο. Στο κέντρο του φέρει επισυναπτόμενο τον παραπάνω κατά περιγραφή σταυρό με την πυρόχρου κεφαλή της Αθηνάς και την επιγραφή. Η οπισθία πλευρά αυτού έχει το εθνόσημο της Ελλάδας και την χρονολογία 1975.
Η ταινία του τάγματος έχει χρώμα σκούρο μπλε (της Σημαίας) με στενές λωρίδες κίτρινου χρώματος κατά μήκος των άκρων.

Βαθμοί

Το διάσημο αυτό απονέμεται σε πέντε τάξεις, που αποτελούν και τον φερόμενο τίτλο στους απονεμηθέντες, κατ΄ αύξουσα σειρά:
  • Ιππότης του Αργυρού Σταυρού του Τάγματος της Τιμής - η ταινία φέρεται στο αριστερό μέρος του στήθους
  • Ιππότης του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος της Τιμής - η ταινία φέρεται στο αριστερό μέρος του στήθους
  • Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής - η ταινία φέρεται από το λαιμό
  • Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής - η ταινία φέρεται από το λαιμό, ενώ ο αστέρας στο αριστερό μέρος του στήθους
  • Μεγαλόσταυρος του Τάγματος της Τιμής - η ταινία φέρεται χιαστί από το δεξιό ώμο, ενώ ο αστέρας στο αριστερό μέρος του στήθους.

Τάγμα της Τιμής μετά ξιφών

Το Τάγμα της Τιμής μετά ξιφών αποτελεί το στρατιωτικό σκέλος του αυτού Τάγματος. Το διάσημο του Τάγματος αυτού απονέμεται ως ηθική αμοιβή που σχετίζεται περί των στρατιωτικών μόνο σε στρατιωτικούς, (στρατού ξηράς, ναυτικού και αεροπορίας), και σωμάτων ασφαλείας.
Ο Σταυρός του διασήμου αυτού φέρει πρόσθετα δύο ξίφη διασταυρούμενα χιαστί υπό το κέντρο του διασήμου, πίσω από την πυρόχροα κεφαλή της Αθηνάς με τις αιχμές των ξιφών προς τα επάνω. Παρόμοια διασταυρούμενα ξίφη φέρει και ο Αστέρας του Τάγματος.
Οι δε τίτλοι στους απονεμηθέντες όλων των τάξεων είναι οι ίδιοι με τους παραπάνω προσθέτοντας τον όρο "μετά ξιφών", π.χ. Ιππότης του αργυρού σταυρού του Τάγματος της Τιμής μετά ξιφών, ή Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής μετά ξιφών, κ.λπ. Τα διάσημα δεν έχουν εισέτι απονεμηθεί ούτε κατασκευασθεί.

ΠΗΓΗ

  • Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τάγμα της Τιμής
  • Γεωργίου Ι. Μπελδέκου, "Τάγματα Αριστείας και Στρατιωτικά Μετάλλια της Ελλάδος", έκδοση Πολεμικού Μουσείου, Αθήνα 1991, ISBN 960-85054-0-2

Δεν υπάρχουν σχόλια: