Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Στέφανος Η' Ούρεσης Δ' Δουσάν: Κράλης της Σερβίας (1331-45/6) και "τσάρος Σερβίας και Ρωμανίας" (1345/6-55).εικόνα: Στέφανος Δουσάν και η γυναίκα του Ελένη, τοιχογραφία από σερβικό μοναστήρι

Η ομοιότητα της αμφίεσής τους με αυτήν των βυζαντινών αυτοκρατόρων είναι η ίσως η πιο απλή απόδειξη της βυζαντινής επιρροής στην Σερβία

Ο σημαντικότερος Σέρβος ηγεμόνας του Μεσαίωνα, ο οποίος κατόρθωσε να επεκτείνει την κυριαρχία του στο μεγαλύτερο μέρος του ελλαδικού χώρου.

Σταθμό στην εξέλιξη της σερβικής δύναμης αποτέλεσε η νίκη κατά των Βουλγάρων (1330). Με τη νίκη αυτή τέθηκαν στη Χερσόνησο του Αίμου τα θεμέλια της σερβικής ηγεμονίας, η οποία οικοδομήθηκε από το μεγάλο ηγεμόνα Στέφανο Δουσάν (1331-1355).


Επωφελούμενος από το βυζαντινό εμφύλιο πόλεμο ο Δουσάν, ο οποίος εξέφραζε τις επεκτατικές τάσεις της σερβικής αριστοκρατίας, δημιούργησε, με αστραπιαίες εκστρατείες και ελάχιστη δαπάνη δυνάμεων, ένα ισχυρά κράτος, που εκτεινόταν από το Δούναβη μέχρι τον Κορινθιακό, από την Αδριατική και το Δυρράχιο μέχρι το Αιγαίο και τις Σέρρες.

Μόνο τα οχυρά τείχη της Θεσσαλονίκης αντιστάθηκαν στη νικηφόρα προέλαση του. Το 1346 ο Στέφανος Δουσάν στέφθηκε στα Σκόπια βασιλεύς Σέρβων και Ελλήνων. Πρόθεση του Δουσάν ήταν να δημιουργήσει μια σερβοελληνική αυτοκρατορία στη θέση της παραπαίουσας βυζαντινής. Η έλλειψη στόλου όμως απέβη ολέθρια για τα σχέδιά του να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Στην οργάνωση της αυλής, στη διοίκηση και στο νομικό σύστημα της αυτοκρατορίας του ο Δουσάν ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό βυζαντινά πρότυπα.

Όταν το 1355 ο Στέφανος Δουσάν πέθανε, η αυτοκρατορία του διασπάστηκε. Δεν υπήρχε πλέον στα Βαλκάνια δύναμη ικανή να αναχαιτίσει την προέλαση των Τούρκων.
ΠΗΓΗ Bυζαντινών Ιστορικά

Δεν υπάρχουν σχόλια: